Bildegalleri

Samtykkeerklæring

Samtykkeerklæring - publisering av bilder på nett - Rakkestad Muslimsk Kultur Forening.

RMKF ønsker å ha mulighet til å publisere bilder på internett ( WWW.RMKFORENING.NO ) og nettsider våres på sosiale medier).

Publisering av bilder vil gjøres i til "retningslinjer for publisering på internett - RMKF".

• Rakkestad Muslimsk Kultur Forening vil under ingen omstendigheter frigi digitale bilder uten spesifikt samtykke fra vedkommende eller dens foresatte.

I den forbindelse ber vi om at du svarer på følgende spørsmål:

Navn (navnet til personen samtykkeerklæringen gjelder:

Ja /

Nei

Er det greit at det tas bilder / film av deg og/eller dine barn?

Er det greit at bilder av deg og eller dine barn publiseres på nett? (åpent på

www.rmkforening.no og sosiale medier)?

Signatur (for barn under 15 år, foresattes signatur): 

Samtykkeerklæringen returneres til en av medlemmene i styret i RMKF, eller pr epost til styret.

ellers lettere for deg på digital. du bestemmer seg selv.