Om oss

Hovedaktivitetene til RMKF omfatter:

 • • RMKF har kjøpt ny Moske. 
 • • Rakkestad ungdomskole - gymsalen.
 • • Fredagsbønn og bønn på høytidsdager.
 • • Utdanning, kursing og Søndagskole.
 • • Veiledning, rådgivning og konfliktløsning.
 • • All arbeid i RMKF er på frivillig basis av RMKFs engasjerte medlemmer. 

Rakkestad Muslimsk kultur forening (RMKF) er en religiøs organisasjon som har vært aktiv siden 2009.

Organisasjonens formål er å oppnå Allahs gunst i dette livet og i det neste ved å følge den islamske ideologien (livsstilen og livsførselen).

RMKF legger vekt på åpenhet og inkludering og er en multikulturell organisasjon der alle er velkomne, uavhengig av etnisitet, nasjonalitet,

tilhørighet til lovskoler og retninger og språk.

"Organisasjonen har fokus på kunnskap, og mener at økt kunnskap fører til bedre forståelse og dermed åpner for dialog og vennskap"

Formål:

 • 1 Arbeide for at muslimer kan leve i samsvar med islamsk lære i det norske samfunnet og bidra til å bygge opp en norsk-muslimsk identitet.
 • 2 Være brobygger og dialogpartner som skaper gjensidig forståelse og respekt mellom muslimer og ikke-muslimer i Norge, med hensyn til religion, kultur og moralske verdier..

Målsettinge:


 • 1 Spre kunnskap og forståelse om islam i Norge 
 • 2 Arbeide for inkludering av muslimer i det norske samfunnet og at muslimer blir verdsatt som en viktig ressurs for Norge. 
 • 3 Arbeide for at alle muslimske barn og ungdom i Norge skal få et tilbud om utdannelse i islamsk tro, lære, historie og kultur.