Rakkestad Muslimsk Kultur Forening

Undervisning

Barnetrinn og ungdomstrinn

RMKF barneskole startet i 2009, hvor målet var å undervise islam på norsk.

På denne måten lærte barna også å skrive og lese arabiske På barnetrinn får barna undervisning i grunnleggende islam.Vi gjennomgår bl.a. følgende temaer.på barnetrinn:

 troen på Allah, Profeten (fvmh), Profetens følgesvenner, de fem søylene, korte surah, dua, høytider (som ramadan og eid). wudhu, og bønn.

RMKF tilbyr tre typer undervisningsklasser rettet mot ulike målgrupper. Disse klassene blir undervist i hovedgymsale Rakkestad Kommune på Søndagskole av erfarne og kompetente lærere.

Ved RMKF Rakkestad har vi ca. 40 elever som

benytter seg av undervisningstilbudet på søndager.

Lærerstaben består av omlag 3 fulltidslærere og assistent lærer.

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning på helgskolen foregår på søndager

ved gymsale på Rakkestad kommune.

Elevene er inndelt i barnetrinn

(1.-2. klasse) og ungdomstrinn (8. klasse). Klassene består av elever i alderen 4-17 år

Påmeldingsskjema

Bilder av Lærer 

Trinn: 2

Navn: Muntaha

E-post: montahakm74@gmail.com

Tlf: 465 60 012

Ungdomstrinn: 

Navn: Idris

E-post: idriss350@hotmail.com

Tlf: 906 97 890