Vielse / Nikah

Vilkår: 

  • 1. skal du gifte deg må du søke om prøvingsattest fra skatteetaten (folkeregisteret). Forventet behandlingstid er minst 2 til 3 uker. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder fra utstedelsesdato. Skjemaet kan nedlastes fra folkeregisteret.
  • 2.‎ Ved bestilling av nikah- eller vielsestjeneste er det nødvendig for dere å levere prøvingsattest i god tid til forstanderen.
  • 3. Bestem dere på forhånd om mahar/sadaqah (ekteskapsgave).
  • 4. Brudens og brudgommens familier, samt deres to vitner MÅ være tilstede.
  • 5. Foreldre, foresatte, slektninger og kamerater kan også være tilstede.
  • 6. Kopi av legitimasjon av ekteparet og to vitner skal foreligge.
  • 7. RMKF forstander skal sende prøvingsattest til folkeregisteret. Ekteparet kan ikke få eller kreve originalen.
  • 8. Ekteparet kan få utskrift av opplysninger (Vigselsattest) fra folkeregisteret.
  • VIKTIG: Uten prøvingsattest gjennomføres ikke nikah / vielse.